Άσκηση προσφυγής.

18ΛΗ.  Οποιαδήποτε απόφαση του Διευθυντή για απόρριψη της αίτησης, ανάκληση ή μη ανανέωση της άδειας παραμονής μελών της οικογένειας δύναται να προσβληθεί με προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος.