Τροποποιήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής κατά τη διάρκεια της διαμονής

18διςΕ. Η αιτήτρια οντότητα υποδοχής κοινοποιεί κάθε τροποποίηση, κατά τη διάρκεια της διαμονής του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας, η οποία επηρεάζει τις προϋποθέσεις εισδοχής που προβλέπονται στο άρθρο 18ΩΖ.