Υπηρεσίες μεταφοράς με ασθενοφόρο

32Α. Για τη μεταφορά δικαιούχου με ασθενοφόρο ο Οργανισμός συμβάλλεται μόνο με παροχείς υπηρεσιών ασθενοφόρου, όπως καθορίζεται με Κανονισμούς.