ov v

5.-(1) o oov v 30 o 1992 ov v o ooov ov o vo, v ov v oo ovo v v o vo o oo o oo o oov v vov ov ov o ov.

(2) o oov ov v o ov vvov v v ov o o ov, v ov ooo vo oo o v o ov o.

(3) vov o o oo v o v ov o, o ov v o v ov v o o vo o, ov Ivoov o o.

(4) o o vo o o o v v ovov v vo o:

o o oov o oovo vov v o ooo o vo v v o vo o o o ovo, oov, ov ovov o oo ov, o v ov v vo o v oov o v o ovo o.