Επίθεση με σκοπό κλοπής

285. Όποιος επιτίθεται εναντίον άλλου με σκοπό κλοπής, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων.