Απόπειρα ληστείας

284. Όποιος επιτίθεται εναντίον άλλου με σκοπό κλοπής και κατά ή αμέσως πριν ή αμέσως μετά το χρόνο της επίθεσης, χρησιμοποιεί ή απειλεί να χρησιμοποιήσει πραγματική βία εναντίον οποιουδήποτε προσώπο ή περιουσίας, με σκοπό απόκτησης του πράγματος στο οποίο αποβλέπει η κλοπή, ή με σκοπό αποτροπής ή εξουδετέρωσης αντίστασης που προβάλλεται εναντίον της κλοπής αυτού, είναι  ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.

Αν ο υπαίτιος είναι οπλισμένος με επικίνδυνο ή επιθετικό όπλο ή όργανο ή συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή αν κατά ή αμέσως πριν ή αμέσως μετά το χρόνο της επίθεσης, τραυματίσει, κτυπήσει, πλήξει ή χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε άλλη μορφή σωματικής βίας εναντίον άλλου, αυτός υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου.