Είσοδος ενόπλου σε ξένη περιουσία με σκοπό κλοπής

286. Όποιος εισέρχεται στην περιουσία άλλου με σκοπό κλοπής, οπλισμένος με επικίνδυνο ή επιθετικό όπλο ή όργανο ή συνοδευόμενος από ένα ή περισσότερα πρόσωπα, κάτω από περιστάσεις που δικαιολογούν εύλογη ανησυχία ότι θα χρησιμοποιήσει βία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για προώθηση τέτοιου σκοπού ή με σκοπό απόδρασης ή διευκόλυνσης της απόδρασης του, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.