Παρακίνηση στρατιωτών ή αστυνομικών σε λιποταξία

44. Όποιος με οποιαδήποτε μέσα, άμεσα ή έμμεσα-

(α) παρακινεί ή πείθει ή αποπειράται να παρακινήσει ή να πείσει σε λιποταξία υπαξιωματικό του στρατού (όπως ορίζεται αυτός στο εδάφιο (2) του άρθρου 44Α) ή οπλίτη ή μέλος της αστυνομικής δύναμης ή

(β) παρέχει συνδρομή ή παρακινεί ή συνεργεί σε λιποταξία υπαξιωματικού του στρατού (όπως ορίζεται αυτός στο εδάφιο (2) του άρθρου 44Α) ή οπλίτη ή μέλους της αστυνομικής δύναμης ή

(γ) παρέχει άσυλο ή συνδρομή στην απόκρυψη υπαξιωματικού στρατού (όπως ορίζεται αυτός στο εδάφιο (2) του άρθρου 44Α) ή οπλίτη ή μέλους της αστυνομικής δύναμης που έχει λόγους να πιστεύει ότι αυτός είναι λιποτάκτης,

είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση έξι μηνών.