Συνδρομή σε στρατιώτες ή αστυνομικούς για πράξεις ανταρσίας

43. Όποιος-

(α) παρέχει συνδρομή, παρακινεί ή οπωσδήποτε συνεργεί στη διάπραξη ανταρσίας από υπαξιωματικό του στρατού (όπως ορίζεται αυτός στο εδάφιο (2) του άρθρου 44Α) ή οπλίτη ή μέλους της αστυνομικής δύναμης ή

(β) διεγείρει σε στάση ή απείθεια σε νόμιμη διαταγή που δίδεται από ανώτερο αξιωματικό ή σε πράξη ανυπακοής, υπαξιωματικό του στρατού (όπως ορίζεται αυτός στο εδάφιο (2) του άρθρου 44Α) ή οπλίτη ή μέλους της αστυνομικής δύναμης,

είναι ένοχος πλημμελήματος.