Διέγερση σε ανταρσία

42. Όποιος κακόβουλα και εσκεμμένα αποπειράται να επιτύχει οποιοδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς, δηλαδή-

(α) την απομάκρυνση με δόλο προσώπου που υπηρετεί στο στρατό (όπως ορίζεται αυτός στο εδάφιο (2) του άρθρου 44Α) ή μέλους της αστυνομικής δύναμης από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα και από την πίστη που οφείλεται από αυτόν και υποταγή στους νόμους της Δημοκρατίας ή

(β) τη διέγερση τέτοιου προσώπου στη διάπραξη ανταρσίας ή σε οποιαδήποτε προδοτική πράξη ή πράξη ανταρσίας ή

(γ) τη διέγερση οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου στη συγκρότηση ή την απόπειρα συγκρότησης συνάθροισης, για ανταρσία,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου.