Χρήση ένοπλης βίας εναντίον της Κυβέρνησης κλπ.

41. Όποιος, με τη χρήση ή την επίδειξη ένοπλης βίας, προπαρασκευάζει ή αποπειράται να προκαλέσει μεταβολή στη διακυβέρνηση της Δημοκρατίας ή τους νόμους ή να αντιταχτεί στην εκτέλεση των νόμων ή να εξαναγκάσει οποιοδήποτε μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής ή Νομοθετικής Εξουσίας, ή πρόσωπο που ηγείται στρατιωτικών ή ναυτικών δυνάμεων ή οργάνων τήρησης της τάξης, στην ενέργεια πράξης ή σε παράλειψη τέτοιας, δημόσιου ή επίσημου χαρακτήρα, υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου.