Προπαρασκευή πολέμου ή πολεμικής φύσης επιχειρήσεων

40. Όποιος, χωρίς νόμιμη εξουσία, διεξάγει, προπαρασκευάζει τη διεξαγωγή, ή βοηθά ή συνιστά τη διεξαγωγή, ή προπαρασκευή πολέμου ή πολεμικής φύσης επιχείρησης με, υπέρ, υπό ή εναντίον οποιασδήποτε μερίδας, φυλής ή ομάδας προσώπων που βρίσκονται στη Δημοκρατία, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου.