Να θέτει σε κυκλοφορία ξένο νόμισμα ή μέταλλο ως κυκλοφορούν νόμισμα

355. Όποιος, με σκοπό καταδολίευσης, θέτει σε κυκλοφορία ως νόμισμα που κυκλοφορεί-

(α) νόμισμα το οποίο δεν κυκλοφορεί ή

(β) μέταλλο ή τεμάχιο μετάλλου με τη μορφή νομίσματος ή όχι, που έχει αξία κατώτερη του νομίσματος που κυκλοφορεί για το οποίο αυτό τίθεται σε κυκλοφορία,

είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου.