Να θέτει κατ’ επανάληψη σε κυκλοφορία παραχαραγμένα νομίσματα

354. Όποιος-

(α) θέτει σε κυκλοφορία παραχαραγμένο νόμισμα που κυκλοφορεί γνωρίζοντας ότι αυτό είναι παραχαραγμένο, κατά το χρόνο που διαπράττει με αυτό τον τρόπο, έχει στην κατοχή του οποιοδήποτε άλλο παραχαραγμένο νόμισμα που κυκλοφορεί ή

(β) θέτει σε κυκλοφορία παραχαραγμένο νόμισμα που κυκλοφορεί γνωρίζοντας ότι αυτό είναι παραχαραγμένο και είτε κατά την ίδια ημέρα είτε σε οποιαδήποτε από τις αμέσως επόμενες δέκα μέρες, θέτει σε κυκλοφορία οποιοδήποτε άλλο παραχαραγμένο νόμισμα που κυκλοφορεί γνωρίζοντας ότι αυτό είναι παραχαραγμένο ή

(γ) έχει στην κατοχή του τρία ή περισσότερα τεμάχια παραχαραγμένου νομίσματος που κυκλοφορεί, γνωρίζοντας ότι αυτά είναι παραχαραγμένα και με σκοπό να θέσει οποιοδήποτε από αυτά σε κυκλοφορία,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων.