Να θέτει σε κυκλοφορία παραχαραγμένα νομίσματα

353. Όποιος θέτει σε κυκλοφορία παραχαραγμένο νόμισμα, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι παραχαραγμένο, είναι ένοχος πλημμελήματος.

Αν το ποινικό αδίκημα διαπράττεται σε σχέση με το νόμισμα που κυκλοφορεί, αυτός υπόκειται σε φυλάκιση δύο χρόνων.

Αν το ποινικό αδίκημα διαπράττεται σε σχέση με νόμισμα ξένου Ηγεμόνα ή Κράτους, αυτός υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου.