Εξαγωγή παραχαραγμένων νομισμάτων

356. Όποιος, χωρίς νόμιμη εξουσία ή δικαιολογία, της οποίας έχει και το βάρος της απόδειξης, εξάγει από τη Δημοκρατία ή τοποθετεί σε σκάφος ή σε οποιοδήποτε όχημα για το σκοπό εξαγωγής του από τη Δημοκρατία, οποιοδήποτε παραχαραγμένο νόμισμα, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι παραχαραγμένο, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση διά βίου.