Ελευθέρωση κρατουμένου

127. Όποιος με βία ελευθερώνει ή αποπειράται να ελευθερώσει πρόσωπο που βρίσκεται υπό νόμιμη κράτηση, είναι ένοχος-

(α) κακουργήματος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου, αν αυτός που ελευθερώθηκε ήταν πρόσωπο που καταδικάστηκε στη θανατική ποινή ή σε φυλάκιση διά βίου ή πρόσωπο κατηγορούμενο για ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται για κάθε μια από τις ποινές αυτές και

(β) κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων, αν αυτός που ελευθερώθηκε βρισκόταν υπό κράτηση ως κατηγορούμενος ή εξέτιε ποινή για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα εκτός των καθοριζόμενων πιο πάνω και

(γ) πλημμελήματος σε κάθε άλλη περίπτωση.

Αν αυτός που ελευθερώθηκε βρίσκεται υπό την κράτηση ιδιώτη, η πράξη είναι αξιόποινη μόνο αν ο υπαίτιος γνώριζε το γεγονός αυτής της κράτησης.