Απόδραση προσώπου που τελεί υπό νόμιμη κράτηση

128. Πρόσωπο το οποίο είτε με τη χρήση βίας είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαφύγει ή αποπειράται να διαφύγει-

(α) από τη φυλακή ή αστυνομικό κρατητήριο ή

(β) ενόσω τελεί υπό νόμιμη κράτηση και βρίσκεται υπό τον έλεγχο, την εποπτεία και την ευθύνη του Αρχηγού της Αστυνομίας ή

(γ) ενόσω τελεί υπό νόμιμη κράτηση και βρίσκεται υπό τον έλεγχο και ή την εποπτεία και ευθύνη του Διευθυντή των Φυλακών ή

(δ) ενόσω τελεί υπό νόμιμη κράτηση και βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Δικαστηρίου ή

(ε) ενόσω τελεί υπό νόμιμη κράτηση και βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Διευθυντή του Τμήματος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης,

είναι ένοχο κακουργήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.