Πλαστοπροσωπία προσώπου κατονομαζόμενου σε πιστοποιητικό χαρακτήρα

364. Όποιος, με σκοπό την εξασφάλιση εργασίας, θέτει σε κυκλοφορία έγγραφο που έχει πιστοποιητικό χαρακτήρα, αν δοθεί σε άλλο, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου.