Μετακίνηση οροσήμων με σκοπό καταδολίευσης

327. Όποιος εσκεμμένα και παράνομα και με σκοπό καταδολίευσης, μετακινεί ή παραμορφώνει αντικείμενο ή σημείο που ανεγέρθηκε νόμιμα ή που κατασκευάστηκε για ένδειξη των ορίων οποιασδήποτε γης, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων.