Ορισμός

348. Στα άρθρα 348 μέχρι 356 (περιλαμβανομένων και των δύο)-

ο όρος “που κυκλοφορεί” σε σχέση με νόμισμα σημαίνει αυτό που χρησιμοποιείται νόμιμα ως χρήμα στη Δημοκρατία ή

ο όρος “παραχαραγμένο” σημαίνει νόμισμα όχι γνήσιο αλλά παρόμοιο ή προφανώς που σκοπεύεται να παρομοιάζει ή θεωρείται ότι είναι γνήσιο νόμισμα και περιλαμβάνει γνήσιο νόμισμα που παρασκευάστηκε ή αλλοιώθηκε ώστε να θεωρείται ότι είναι γνήσιο ανώτερης αξίας.