Παραχάραξη νομίσματος

349. Όποιος κατασκευάζει ή αρχίζει να κατασκευάζει παραχαραγμένο νόμισμα, είναι ένοχος κακουργήματος.

Αν το ποινικό αδίκημα διαπράχτηκε σε σχέση με το νόμισμα που κυκλοφορεί αυτός υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου.

Αν το ποινικό αδίκημα διαπράττεται σε σχέση με νόμισμα ξένου Ηγεμόνα ή Κράτους, αυτός υπόκειται στη φυλάκιση επτά χρόνων.