Προπαρασκευές για νομισματοκοπία

350. Όποιος-

(α) επιχρυσώνει ή επαργυρώνει τεμάχιο μετάλλου οποιουδήποτε μεγέθους ή σχήματος κατάλληλου για νομισματοκοπία, με σκοπό να κοπεί παραχαραγμένο χρυσό ή αργυρό νόμισμα ή

(β) προσδίνει σε τεμάχιο μετάλλου οποιοδήποτε κατάλληλο μέγεθος ή σχήμα για να κοπεί με ευχέρεια από αυτό παραχαραγμένο νόμισμα, με σκοπό να κατασκευαστεί από αυτό τέτοιο νόμισμα ή

(γ) χωρίς νόμιμη εξουσία ή δικαιολογία (της οποίας έχει και το βάρος της απόδειξης)-

(i) αγοράζει, πωλεί, παραλαμβάνει, πληρώνει ή διαθέτει παραχαραγμένο νόμισμα σε τιμή χαμηλότερη από την υποδηλούμενη από αυτό ή προφανώς που σκοπεύεται να υποδηλωθεί ή προσφέρεται να διαπράξει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις ή

(ii) φέρνει ή παραλαμβάνει στη Δημοκρατία παραχαραγμένο νόμισμα, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι παραχαραγμένο ή

(iii) κατασκευάζει ή επισκευάζει ή αρχίζει ή προπαρασκευάζει την κατασκευή ή επισκευή, ή έχει στην κατοχή του ή διαθέτει σφραγίδα ή καλούπι το οποίο είναι διασκευασμένο ώστε να κάνει το ομοίωμα και των δύο ή καθεμιάς ή μέρος της καθεμιάς από τις πλευρές του νομίσματος, γνωρίζοντας ότι η σφραγίδα ή το καλούπι είναι τέτοιο ή διασκευασμένο με αυτό τον τρόπο ή

(iv) κατασκευάζει ή επισκευάζει ή αρχίζει ή προπαρασκευάζει την κατασκευή ή επισκευή ή έχει στην κατοχή του ή διαθέτει εργαλείο, όργανο ή μηχάνημα, το οποίο είναι διασκευασμένο και σκοπεύεται να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση της εξωτερικής περιφέρειας νομίσματος με σημεία ή σχήματα τα οποία προσομοιάζουν προφανώς με την εξωτερική περιφέρεια οποιουδήποτε νομίσματος, γνωρίζοντας ότι είναι διασκευασμένα και προορισμένα με αυτό τον τρόπο

(v) κατασκευάζει ή επισκευάζει ή αρχίζει ή προπαρασκευάζει την κατασκευή ή επισκευή ή έχει στην κατοχή του ή διαθέτει νομισματοκοπικό πιεστήριο ή εργαλείο, όργανο ή μηχάνημα που είναι διασκευασμένο για την κοπή στρογγύλων τεμαχίων από λωρίδες χρυσού, αργυρού ή άλλου μετάλλου, γνωρίζοντας ότι τέτοιο πιεστήριο, εργαλείο, ή μηχάνημα χρησιμοποιήθηκε ή σκοπεύεται να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή παραχαραγμένων νομισμάτων,

είναι ένοχος κακουργήματος.

Αν το ποινικό αδίκημα διαπράττεται σε σχέση με νόμισμα που κυκλοφορεί αυτός υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου.

Αν το ποινικό αδίκημα διαπράττεται σε σχέση με νόμισμα ξένου Ηγεμόνα, ή Κράτους, αυτός υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.