Παραποίηση μητρώου ή αρχείου

347. Όποιος, έχει την πραγματική φύλαξη μητρώου ή αρχείου, τηρουμένων δυνάμει νόμιμης εξουσίας, γνωρίζει ότι επιτρέπει καταχώριση η οποία, αναφορικά με κάποιο ουσιώδες στοιχείο γνωρίζει ότι είναι ψευδής, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.