Παραποίηση ενταλμάτων πληρωμής χρημάτων που πρέπει να πληρωθούν στη δημόσια εξουσία

346. Όποιος είναι δημόσιος λειτουργός, γνωρίζει και με σκοπό καταδολίευσης, εκδίδει ή παραδίδει σε άλλο ένταλμα πληρωμής χρημάτων που πρέπει να πληρωθούν στη δημόσια εξουσία για ποσό μεγαλύτερο ή μικρότερο από εκείνο στο οποίο δικαιούται το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου εκδίδεται το ένταλμα, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.