Αγορά πλαστογραφημένων τραπεζογραμματίων

345. Όποιος χωρίς νόμιμη εξουσία ή δικαιολογία της οποίας έχει και το βάρος της απόδειξης, αγοράζει ή λαμβάνει από άλλο ή έχει στην κατοχή του πλαστογραφημένο τραπεζογραμμάτιο, συμπληρωμένο ή όχι, γνωρίζει ότι αυτό είναι πλαστογραφημένο, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.