Απαίτηση περιουσίας με βάση πλαστά έγγραφα τελευταίας βούλησης

344. Όποιος εξασφαλίζει την παράδοση ή πληρωμή για τον εαυτό του ή για άλλον, περιουσία ή χρήματα δυνάμει επικύρωσης διαθήκης ή εγγράφων διορισμού διαχειριστή κληρονομιάς, τα οποία εχορηγήθηκαν με βάση πλαστογραφημένου εγγράφου τελευταίας βούλησης, ο οποίος γνωρίζει ότι τέτοιο έγγραφο είναι πλαστογραφημένο ή με βάση ή δυνάμει επικύρωσης διαθήκης ή εγγράφων διορισμού διαχειριστή κληρονομιάς τα οποία εξασφαλίστηκαν βάσει ψευδών αποδεικτικών στοιχείων, γνωρίζει ότι η χορήγηση επιτεύχθηκε με αυτό τον τρόπο είναι ένοχος ποινικού αδικήματος του ίδιου είδους και υπόκειται στην ίδια ποινή, ωσάν είχε πλαστογραφήσει το έγγραφο ή το πράγμα δυνάμει του οποίου εξασφάλισε την παράδοση ή πληρωμή.