Παροχή συνδρομής στην απόδραση φυλακισμένου

129. Όποιος-

(α) παρέχει συνδρομή σε φυλακισμένο για απόδραση ή απόπειρα απόδρασης ή

(β) μεταφέρει ή μεριμνά να μεταφέρει ο,τιδήποτε εντός της φυλακής, με σκοπό να διευκολύνει την απόδραση του φυλακισμένου,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.