Κατεδάφιση κτιρίων, κλπ. από οχλαγωγούς

77. Οι συναθροισμένοι οχλαγωγικά, οι οποίοι παράνομα κατεδαφίζουν ή καταστρέφουν ή άρχισαν να κατεδαφίζουν ή να καταστρέφουν, οποιοδήποτε κτίριο, πλοίο, σιδηρόδρομο, μηχανήματα ή οικοδομές, είναι ένοχοι κακουργήματος και ο καθένας από αυτούς υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου.