Ματαίωση ή παρεμπόδιση προκήρυξης

76. Όποιος βίαια ματαιώνει ή παρεμποδίζει την έκδοση της προβλεπόμενης προκήρυξης στο άρθρο 73, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δέκα χρόνων, όποιος όμως εν γνώσει του γεγονότος ότι η προκήρυξη ματαιώθηκε με αυτό τον τρόπο, συμμετέχει ή εξακολουθεί να συμμετέχει στην οχλαγωγία ή στη συνάθροιση, υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.