Προξένηση βλάβης σε κτίρια, μηχανήματα, κλπ. από οχλαγωγούς

78. Οι συναθροισμένοι οχλαγωγικά, οι οποίοι παράνομα προξενούν ζημιά σε οποιαδήποτε από τα αναφερόμενα πράγματα στο άρθρο 77, είναι ένοχοι κακουργήματος και ο καθένας από αυτούς υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.