Ματαίωση απόπλου

79. Οι συναθροισμένοι οχλαγωγικά, οι οποίοι παράνομα και με τη βία ματαιώνουν, παρεμποδίζουν ή παρακωλύουν τη φόρτωση ή εκφόρτωση, τον απόπλου ή διακυβέρνηση οποιουδήποτε σκάφους ή παράνομα και με τη βία επιβιβάζονται σε αυτό με σκοπό διενέργειας οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις, είναι ένοχοι πλημμελήματος.