Δυσφήμηση ξένων ηγεμόνων

68. Όποιος χωρίς τέτοιο λόγο ή δικαιολογία όπως θα ήταν επαρκής στην περίπτωση δυσφήμησης ιδιώτη, δημοσιεύει ο,τιδήποτε που προορίζεται να διαβαστεί ή οποιοδήποτε σήμα ή ορατή παράσταση, που τείνει να εξευτελίσει, εξυβρίσει ή να εκθέσει σε μίσος ή περιφρόνηση ξένο ηγεμόνα, άρχοντα, πρέσβη ή άλλο ξένο αξιωματούχο, που έχει πρόθεση να διασαλεύσει την ειρήνη και φιλία μεταξύ της Δημοκρατίας και της χώρας στην οποία ανήκει τέτοιος ηγεμόνας, άρχοντας, πρέσβης ή αξιωματούχος, είναι ένοχος πλημμελήματος.