Ποινική δίωξη από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας

67. Ποινική δίωξη για ποινικό αδίκημα δυνάμει των άρθρων 56 μέχρι 66 (περιλαμβανομένων και των δύο) δεν ασκείται, παρά μόνο από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή με την έγκριση του.