Ποινικά αδικήματα εναντίον της συντήρησης και λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών, μεταφορών, κλπ.

66. Ανεξάρτητα αν προκήρυξη είναι σε ισχύ ή όχι, όποιος με βιαιοπραξίες που στρέφονται εναντίον του προσώπου ή της περιουσίας άλλου ή με τη χρήση οποιασδήποτε μορφής προφορικών ή γραπτών απειλών ή εκφοβισμού που στρέφονται εναντίον οποιουδήποτε, ή όποιος χωρίς εύλογη αιτία ή δικαιολογία με τον αποκλεισμό (boycott) ή με την απειλή του αποκλεισμού (boycott) προσώπου ή περιουσίας-

(α) εμποδίζει ή παρεμποδίζει τη συντήρηση ή λειτουργία οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας ή Κυβερνητικού Τμήματος ή δημοτικής αρχής στη Δημοκρατία

(β) εξαναγκάζει ή υποκινεί πρόσωπο που απασχολείται με ή σε σχέση με τη συντήρηση ή λειτουργία οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας ή Κυβερνητικού Τμήματος ή δημοτικής αρχής στη Δημοκρατία να εγκαταλείψει την απασχόληση του ή να αποχωρήσει από αυτή

(γ) αποτρέπει την προσφορά ή αποδοχή απασχόλησης με ή σε σχέση με τη συντήρηση ή λειτουργία οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας ή Κυβερνητικού Τμήματος ή δημοτικής αρχής στη Δημοκρατία

(δ) παρεμποδίζει ή εμποδίζει τη μεταφορά αγαθών ή επιβατών στις εμπορικές συναλλαγές ή στο εμπόριο με άλλες χώρες ή εντός της Δημοκρατίας

(ε) εξαναγκάζει ή υποκινεί πρόσωπο που απασχολείται με ή σε σχέση με τη μεταφορά αγαθών ή επιβατών στις εμπορικές συναλλαγές ή στο εμπόριο με άλλες χώρες ή εντός της Δημοκρατίας, να εγκαταλείψει την απασχόληση του ή να αποχωρήσει από αυτή ή

(στ) αποτρέπει την προσφορά ή αποδοχή απασχόλησης με ή σε σχέση με τη μεταφορά αγαθών ή επιβατών στις εμπορικές συναλλαγές ή στο εμπόριο με άλλες χώρες ή εντός της Δημοκρατίας,

είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου.