Παράνομη εκγύμναση

55.-(1) Όποιος-

(α) χωρίς την άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου εκπαιδεύει ή εκγυμνάζει άλλο για τη χρήση όπλων ή την τακτική στρατιωτικών γυμνασίων, κινήσεων ή ελιγμών ή

(β) παρευρίσκεται σε συνέλευση ή συνάθροιση, που συγκροτήθηκε χωρίς την άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου, με σκοπό εκπαίδευση ή εκγύμναση άλλων προσώπων για τη χρήση των όπλων ή την τακτική στρατιωτικών γυμνασίων, κινήσεων ή ελιγμών,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.

(2) Όποιος εκπαιδεύεται ή εκγυμνάζεται για τη χρήση όπλων ή την τακτική στρατιωτικών γυμνασίων, κινήσεων ή ελιγμών σε συνέλευση ή συνάθροιση που συγκροτήθηκε χωρίς την άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου ή παρευρίσκεται σε τέτοια συνέλευση ή συνάθροιση με σκοπό να υποστεί τέτοια εκπαίδευση ή εκγύμναση, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.