Απόκρυψη εγγράφων

275. Όποιος, με σκοπό καταδολίευσης, αποκρύβει ολόκληρο ή μέρος εγγράφου το οποίο είναι αποδεικτικό τίτλου ή άλλου δικαιώματος σε γη, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων.