Απόκρυψη διαθήκης

274. Όποιος, με σκοπό καταδολίευσης αποκρύβει έγγραφο τελευταίας βούλησης, ανεξάρτητα αν ο διαθέτης ζει ή απέθανε, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.