Απόκρυψη μητρώων ή αρχείων

273. Όποιος, με σκοπό καταδολίευσης, αποκρύβει ή αφαιρεί από το χώρο κατάθεσης αυτού, μητρώο ή αρχείο του οποίου η τήρηση εξουσιοδοτείται ή απαιτείται σύμφωνα με το νόμο για βεβαίωση ή καταχώριση του τίτλου σε οποιαδήποτε περιουσία ή για καταχώριση, γεννήσεων, βαπτίσεων, γάμων, θανάτων ή τάφων ή αντίγραφο μέρους τέτοιου μητρώου ή αρχείου το οποίο απαιτείται σύμφωνα με το νόμο να αποσταλεί σε δημόσιο γραφείο, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.