Ζωοκτονία με σκοπό κλοπής

276. Όποιος, φονεύει ζώο το οποίο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κλοπής, με σκοπό κλοπής του δέρματος ή του πτώματος ζώου ή μέρους από αυτά, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται στην ίδια ποινή ωσάν είχε κλέψει τέτοιο ζώο.