Ορισμοί

86. Στον Κώδικα αυτό-

“αμφίστομο μαχαίρι” περιλαμβάνει τα ξίφη πάσης φύσης, το όργανο είναι κοινά γνωστό ως “μπαστούνι ξίφος” ή “ράβδος ξίφος”, ανεξάρτητα αν η μυτερή λεπίδα του κόβει ή όχι και οποιοδήποτε μαχαίρι ή άλλο όργανο που έχει λεπίδα που καταλήγει σε μυτερή άκρη, το οποίο σύμφωνα με την κρίση του Δικαστηρίου δεν είναι αρχικά σχεδιασμένο για να χρησιμοποιηθεί από τον κατηγορούμενο κατά την άσκηση του επαγγέλματος, τέχνης ή εργασίας ή για οικιακή χρήση

“μαχαίρι” σημαίνει μαχαίρι ή άλλο όργανο, εκτός από το αμφίστομο μαχαίρι, που έχει λεπίδα η οποία καταλήγει σε μυτερή άκρη ή όχι.