Χειροπέδες

86Α. Όποιος εισάγει, κατασκευάζει, πωλεί, προσφέρει ή εκθέτει για πώληση ή έχει στην κατοχή του ή μεταφέρει χειροπέδες χωρίς άδεια του Αρχηγού Αστυνομίας είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται με φυλάκιση 6 μηνών ή με χρηματική ποινή πεντακοσίων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι η απαγόρευση εισαγωγής, κατοχής ή μεταφοράς χειροπέδων δεν εφαρμόζεται ή επηρεάζει τις δυνάμεις ασφαλείας της Δημοκρατίας, την Εθνική Φρουρά ή τις Φυλακές.