Εμπρησμός

315. Όποιος εσκεμμένα και παράνομα θέτει φωτιά-

(α) σε οποιοδήποτε κτίριο ή οικοδομή, αποπερατωμένο ή όχι ή

(β) σε οποιοδήποτε σκάφος, αποπερατωμένο ή όχι ή

(γ) σε σωρό δημητριακών, σιτηρών, σανού, άχυρου ή καλλιεργημένων φυτικών προϊόντων ή ορυκτής ή φυτικής καύσιμης ύλης ή

(δ) σε μεταλλείο ή στο χώρο εξόρυξης, στις εγκαταστάσεις ή συσκευές μεταλλείου,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου.