Εμπρησμός

315. Όποιος εσκεμμένα και παράνομα θέτει φωτιά-

(α) σε οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα, κτίριο ή οικοδομή, αποπερατωμένο ή όχι ή

(β) σε οποιοδήποτε σκάφος, αποπερατωμένο ή όχι ή

(γ) σε δάσος το οποίο ανήκει σε ιδιώτες ή στην κυβέρνηση ή τελεί υπό την προστασία, τον έλεγχο ή τη διαχείριση της κυβέρνησης· ή

(δ) σε μεταλλείο ή στο χώρο εξόρυξης, στις εγκαταστάσεις ή συσκευές μεταλλείου,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων.