Συνηγορία υπέρ και ενθάρρυνση παράνομου συνδέσμου

57. Όποιος προφορικά ή γραπτά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συνηγορεί στη διενέργεια ή ενθαρρύνει τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις οριζόμενες ως αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 63, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.