Εισφορά ή πρόσκληση σε εισφορά υπέρ παράνομου συνδέσμου

58. Όποιος παρέχει ή δίνει εισφορές, συνδρομές ή δωρεές και όποιος προσκαλεί σε συνεισφορά τέτοιων, υπέρ παράνομου συνδέσμου ή για λογαριασμό τέτοιου συνδέσμου, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου.