Μουσουλμανικές γιορτές

97.-(1) Όποιος διοργανώνει ή ευθύνεται για διοργάνωση Μουσουλμανικής γιορτής ή είναι κάτοχος του υποστατικού όπου γίνεται τέτοια Μουσουλμανική γιορτή και προσλαμβάνει είτε με αμοιβή είτε όχι ή σε γνώση του επιτρέπει σε χορεύτρια να χορεύει ή να τραγουδά κατά τη διάρκεια τέτοιας γιορτής, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε λίρες ή σε φυλάκιση ενός μήνα.

(2) Στο άρθρο αυτό-

“χορεύτρια” σημαίνει γυναίκα πόρνη ή γυναίκα που χορεύει ή που τραγουδά με αμοιβή σε Μουσουλμανική γιορτή

“Μουσουλμανική γιορτή” σημαίνει Μουσουλμανικό γιορτασμό που διοργανώνεται με ευκαιρία γάμου ή περιτομής.