Παρεμπόδιση εκλογής με τη βία ή απειλές

98. Όποιος αποπειράται να αποτρέψει, να παραμποδίσει ή να διαταράξει δημόσια εκλογή με τη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε είδους βίας, βιαιοπραγίας ή απειλές, ή για πράξη που είναι αξιόποινη δυνάμει του Κώδικα αυτού, είναι ένοχος πλημμελήματος.