Καταστροφή επίσημων κοινοποιήσεων

96. Όποιος εσκεμμένα και χωρίς νόμιμη εξουσία σχίζει, παραμορφώνει ή καταστρέφει κοινοποίηση, αγγελία ή έγγραφο επικολλημένο ή που πρόκειται να επικολληθεί πάνω σε οποιοδήποτε κτίριο ή δημόσιο χώρο, δυνάμει των διατάξεων νόμου ή διαδικαστικού κανονισμού ή με εντολή δημόσιου υπαλλήλου, δήμου ή άλλου δημόσιου οργανισμού, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε λίρες ή σε φυλάκιση ενός μήνα.