Σπάσιμο επιτραπέζιων σκευών σε δημόσια κέντρα

95Α.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο σε δημόσιο κέντρο αναψυχής και διασκέδασης σπάζει σκόπιμα επιτραπέζιο σκεύος οποιουδήποτε είδους από γυαλί, πορσελάνη ή άλλη εύθραυστη ύλη, είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται με φυλάκιση έξι μηνών.

(2) Ο ιδιοκτήτης ή το πρόσωπο υπό τη διεύθυνση του οποίου είναι το κέντρο, ο οποίος παρέχει τα μέσα διάπραξης του αδικήματος που καθορίζεται στο εδάφιο (1), είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται με την ίδια ποινή.